MOLDCONSTRUCT
MOLDCONSTRUCT
25.03.2021 - 27.03.2021
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii, ediţia a XXV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
S.C. CALITIPREST S.R.L.
Sediul social: Jud. Tulcea, loc. Tulcea, str. Dumitru Ivanov nr. 6, parter, camera 2

Telefon: +40 74 275 2998

Email: calitiprest@gmail.com

țară: Romania

Descriere

Societatea comercială CALITIPREST a luat ființă în anul 2007, în Galați, fiind o companie româna cu capital privat. Principalul obiect de activitate de atunci a fost prestări de servicii cu utilaje pentru construcții. Cu timpul s-au dezvoltat și alte domenii de activitate: transporturi auto, lucrări de terasare, demolare-dezafectare, construcții hidrotehnice, construcții de drumuri, construcții civile și industriale.

 

Executăm următoarele tipuri de lucrări hidrotehnice:

Apărări de mal cu anrocamente și beton armat;

Baraje de pământ;

Îndiguiri;

Canale de colectare deșeuri;

Aducțiuni;

Susțineri și consolidări de maluri pe gabioane;

Decolmatări lacuri, canale, râuri, amenajări piscicole;

Desecări;

Regularizări cursuri de apă;

Diguri;

Dragaje în bazine;

Colectarea vegetației acvatice;

Refacerea și stabilizarea taluzurilor.

 

 

Galerie